Nollslös

Nollslös är ett ekosystem med aktörer som precis som vi drivs av att förenkla och effektivisera kvalitetssäkrad strukturerad data för värdeskapande datadelning i samhällsbyggnadssektorn. Det blir som ett ekosystem av tjänster som på olika sätt bidrar till just det.

Vår mission

Vi vill bidra till en verklighet där icke värdeskapande aktiviteter elimineras och där kvalitetssäkrad digital information förädlas och hålls uppdaterad under den fysiska miljöns livscykel. En verklighet där de digitala leveranserna har ett reellt värde kopplat till hållbarhet ur alla aspekter så att alla människor i processen känner tillit och trygghet.

Vårt bidrag är förenklande verktyg, kompetenshöjande tjänster och kvalitetsutvecklande stöd!

Kort saga om data

Det var en gång en tid när DATA sas vara det nya guldet, alla ville göra det som de stora spelarna gjort sälja en tjänst till olika aktörer och samtidigt samla in data från dem och parallellt sälja bearbetning av denna data till andra. Det blev en trippel ”win”.

WIN-WIN-WIN

Men självklart mest "win" till de stora spelarna i mitten av detta nya ekosystem. När så aktörer inom samhällsbyggnadssektor tänkte sig börja skörda på samma sätt insåg man rätt snabbt att värde med data skapas när den är kvalitetssäkrad strukturerad utifrån specifika syften.

Nollslös förenklar och effektiviserar kvalitetssäkrad strukturerad data för värdeskapande datadelning i samhällsbyggnadssektorn.

Nollslös förenklar och effektiviserar genom:

  1. Utbildning för att höja kompetensnivån i verksamheten och projekten avseende kvalitetssäkring rutiner och stöd för detsamma.
  2. Kvalitetsutvecklande stöd omfattande tjänster som hjälper verksamheter och projekt att få rätt rutiner och stöd på plats.
  3. Metodik och rutiner, tjänster som stöttar verksamheter och projekt att utveckla och implementera de rutiner som krävs och den metodik som gör det lätt att göra rätt.
  4. Hjälpmedel, anpassning av mallar som behövs för rutinerna.
  5. Förenklande verktyg/digitala tjänster som till exempel The Validator.