Tjänster

Nollslös hjälper dig att realisera potentialen kring kvalitetssäkrad data genom att erbjuda utbildning och kvalitetsutvecklande stöd. Målet är att bidra till en stabil grund utifrån process, roller, ansvar, juridiska aspekter och tillgängliga förenklande verktyg.

Idag tvingas man ofta att improvisera organisation och ansvarsfördelning, för varje projekt. Det har i många fall inneburit stora kvalitetsbrister för information inom projektering och entreprenad. Man skulle kunna säga att byggbranschen är mitt i en informationskris. En kris som bland annat yttrar sig så många ofta struntar i kvaliteten på den digitala leveransen.

  • Vart tog stoltheten för ritningen vägen? Och hur blev det så?
  • Kanske är det för att den digitala leveransen ofta saknar ritningens juridiska och affärsmässiga grund?
  • Är det för att det är svårt att tyda beställares digitala kravställningar?
  • Är det för att det är svårt att förstå varför olika krav ställs och därför känns det inte viktigt att svara upp mot dem?
  • Är det för att man saknar kompetens och hjälpmedel för att kvalitetssäkra de digitala leveranserna?

Troligen är det en kombination av allt detta och mer därtill.

Skälen att ändra på detta är många och potentialen att enkelt skapa nya värden kring digital information inom bygg- och fastighetsbranschen är enorm!

Nollslös lanserar först de tjänsteområden som är mest prioriterade för att snabbt skapa förutsättningar för att realisera potentialen kring kvalitetssäkrad data; utbildning och kvalitetsutvecklande stöd. Övergripande mål för dessa tjänster är att bidra med en stabil grund utifrån process, roller, ansvar, juridiska aspekter och tillgängliga förenklande verktyg.

Tre olika utbildningar som gör det lätt att göra rätt.

Läs mer och beställ en utbildning