Om The Validator

The Validator är ett verktyg för automatisk informationskontroll av ifc-filer som både sparar arbetstid och skapar bättre tillförlitlighet mellan alla parter i ett projekt.

Fem korta

 1. Enkel och effektiv granskning och egenkontroll av digitala informationsleveranser.
 2. Kvalitetssäkring utifrån olika klassificeringssystem.
 3. Upp till 80% tidsbesparing.
 4. Integrerarat i projektportal och som fristående lösning med möjlighet till integration i er egen dokumenthantering.
 5. Lita på att data går att använda i avsett syfte och att inga modeller sparas i ”molnet”.

Bra att ha fakta

 • The validator finns idag som en fristående webbtjänst och som en adderande tjänst integrerad i StreamBIM.
 • I första versionen är det innehållet i filformatet IFC som kvalitetssäkras.
 • Regeluppsättningarna för önskat klassificeringssystem som filerna valideras mot upprättas till en början upp av Tyréns i samråd med beställaren.

Inom kort

 • Adderande tjänst integrerad i Interaxo
 • Kvalitetssäkring av Revit filer
 • Kvalitetssäkring av dwg filer
 • Konfiguration av regeluppsättningsmallar