The Validator

Kvalitetssäkring av data med Nollslös.

IFC-Validator med breddat användningsområde och sammanhang heter The Validator, en del av konceptet Nollslös. 

Med det förenklande verktyget The Validator automatiseras kvalitetssäkringen antingen på webb-tjänsten, integrerat via vårt API i projektportaler eller genom era egna tillämpningar som exempelvis dokumenthanteringssystem.

 

Laddar

Kvalitetssäkring av strukturerad data är avgörande för värdeskapande delning av data och det ska vara enkelt och effektivt.

The Validator är ett förenklande verktyg som automatiserar kvalitetssäkring.

Kompletterande tjänster som höjer kompetensen och stöttar kvalitetsutveckling, tjänster som säkrar värdesäkring, ja! Framtidssäkrar människor, verksamheter och projekt helt enkelt.

 

Vad är IFC?

  • IFC (Industry Foundation Classes) är ett neutralt och öppet filformat.
  • IFC möjliggör informationsutbyte mellan olika CAD-program och andra mjukvaror inom bygg och förvaltning.
  • IFC-formatet är en ISO-standard och kan integreras i din organisations kvalitetssäkringssystem.